Mr. Tariq Shafi

Director, The Indus Hospital

Mr. Tariq Shafi